franse-hangoor.com
Dé leukste franse-hangoor site van Zuid Holland
HomeAlgemeenKonijnenTe koopFoto'sFavoriete linksContact
Verzorging
Voeding
Huisvesting
Gezelschap
Gedrag
Kleuren
Voortplanting
Gezondheid, ziekten en kwalen
Enting konijnenziektes
Gezelschap

Helaas gebeurt het nog maar al te vaak dat konijnen alleen en in veel te kleine hokken worden gehouden. Deze slecht gehuisveste dieren vallen al snel ten prooi aan verveling en stress. Een van de eerste behoeften van een konijn is gezelschap. Ook in de vrije natuur zijn konijnen sociale dieren en als huisdier kunnen konijnen dan ook het best in kleine groepjes worden gehouden. Verreweg de meeste kans op een levenslange konijnenvriendschap bieden een voedster en een (gecastreerde) ram.

Ook twee voedsters kunnen soms samen gehouden worden - twee zusjes uit hetzelfde nest gaat vaak goed - mits ze voldoende ruimte tot hun beschikking hebben. De kans blijft echter bestaan dat de dieren zodra ze volwassen zijn toch ruzie krijgen. Twee rammen gaan vrijwel onherroepelijk vechten, waarbij vaak flinke verwondingen kunnen ontstaan. Castreren van de rammen helpt meestal niet.

 In de dierenwinkel wordt nogal eens geadviseerd om een (dwerg)konijn bij een cavia te zetten. Als dit van jongs af aan gebeurd kan dat in een ruime behuizing goed (lijken te) gaan; uit de praktijk blijkt echter dat het dag- en nachtritme van een cavia en een konijn zodanig van elkaar verschillen, dat zij elkaar gaan irriteren en het vaak het konijn is dat uitvalt naar de cavia. Daarbij is de manier waarop de dieren communiceren zo anders dat ze hun sociale gedrag niet goed kunnen uiten naar elkaar. Bovenaan staat dat zowel het konijn als de cavia het meest plezier beleeft aan het gezelschap van een eigen soortgenoot.
HomeAlgemeenKonijnenTe koopFoto'sFavoriete linksContact